Robert Jerzy Adamczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Robert Jerzy Adamczyk, ur. 21 IX 1961 w Starachowicach. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydz. Zootechniczny (1985).

1972-1980 w ZHP.

X 1980 – 1982 w NZS. XI-XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego w lubelskiej AR ze studentami radomskiej WSI oraz o przyjęcie tzw. solidarnościowej ustawy o szkolnictwie wyższym, członek sekcji plakatowo-informacyjnej.

1981-1985 uczestnik akcji ulotkowych i in. w Lublinie i Starachowicach, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Solidarność Informator”, „Solidarność Nauczycielska”, wydawnictw Solidarności Walczącej). 1984-1985 wolontariusz kolonii letnich Wakacje z Bogiem dla dzieci osób represjonowanych i zaangażowanych w działalność opozycyjną. X 1984 – XII 1985 organizator i kurier siatki Niezależnej Agencji Informacyjnej w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim. VI 1984 – 1989 współorganizator i uczestnik działań Grupy Młodych w Starachowicach: X-XII 1985 współorganizator (z Pawłem Perchelem, Teresą Barszowską) wydawnictwa Pro Kontra, łącznik z lubelskim Oddziałem SW. I-XII 1986 służba wojskowa. 1987-1990 pracownik Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Brodach z siedzibą w Stawie Kunowskim (pow. starachowicki). IX 1988 – IV 1989 współorganizator i drukarz pisma „Nasze Sprawy”.

1989-1990 członek „S”. Od 1990 pracownik Urzędu Miejskiego w Starachowicach. 1992-1994 radny Miasta Starachowice. Od 2001 współorganizator imprez turystycznych o charakterze patriotycznym. Od IV 2008 współzałożyciel, z-ca prezesa Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980-1989 w Starachowicach.

Paweł Perchel