Robert Kubicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Robert Kubicz, ur. 5 VI 1965 w Krakowie. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie (2005).

1983-1984 uczestnik nieformalnej grupy młodzieżowej w Krakowie wspierającej „S” (malowanie haseł na murach, plakatowanie, kolportaż ulotek, udział w manifestacjach), w 1985 członek Ruchu Młodzieży Niezależnej. X 1985 – 1989 wraz z Włodzimierzem Pietrusem i Piotrem Fuglem współzałożyciel Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie, koordynator działań tzw. grupy krakowskiej (dzielnice Krakowa poza Nową Hutą); 1985-1988 przedstawiciel struktur krakowskich w Krajowej Radzie Koordynacyjnej FMW; współorganizator sieci kolportażu pism FMW, m.in. „ABC”, „BMW” i „FBI”, prasy „S”, m.in. „Tygodnika Mazowsze” i „Hutnika”, oraz książek i kaset audio; współzałożyciel niezależnych bibliotek i kół samokształceniowych (pomoc dla maturzystów organizowana w klasztorze oo. Cystersów w Mogile, zajęcia ze sztuki walki i historii, organizowanie wyjazdów i obozów wędrownych pod opieką nauczycieli); uczestnik wykładów w ramach Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; organizator akcji ulotkowych, plakatowania i manifestacji. 1985-1987 przedstawiciel środowisk młodzieżowych przy Międzyzakładowym Komitecie Solidarności w Nowej Hucie (m.in. we współpracy z Zbigniewem Kubiakiem z „S” nauczycielskiej). 1986-1987 członek Ruchu Wolność i Pokój; w 1986 po odmowie służby wojskowej uzyskał zgodę na służbę zastępczą, po opublikowaniu tej informacji w prasie WiP-u pozwolenie cofnięto, następnie przywrócono w 1987. 1986-1992 pracownik Środowiskowego Centrum Obliczeniowego CYFRONET w Krakowie. W V 1988 współorganizator akcji pomocowych dla strajkujących w Hucie im. Lenina (kolportaż ulotek i komunikatów strajkowych, zaopatrywanie w żywność).

1992-1996 własna działalność gospodarcza w branży informatycznej (współwłaściciel firmy). 1996-2001 wiceprezes zarządu OPTIMUS-ESC S.A. (spółka holdingu OPTIMUS S.A.). 2001-2011 wiceprezes zarządu ESC S.A., od 2011 prezes. Od 2007 wiceprezes Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej, od 2010 prezes.

Odznaczony Medalem Niezłomnym w Słowie (2011).

Jarosław Podsiadło, Sławomir Chmura