Robert Pieńkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Robert Pieńkowski, ur. 26 VI 1966 w Głogowie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Historycznych, Filozoficznych i Pedagogicznych (1991).

1985-1989 od początku studiów współpracownik tajnych struktur NZS na UWr, kolporter podziemnej prasy, kurier przywożący książki niezależnych oficyn z Warszawy, uczestnik akcji ulotkowych i malowania haseł na murach; 1987-1989 współzałożyciel i członek redakcji niezależnego miesięcznika „Wrocławski Student”. W 1985 i 1988 brał udział w organizowanych przez podziemną „S” akcjach obliczania frekwencji w wyborach do władz PRL; w 1987 prowadził zbiórki pieniędzy na pomoc dla represjonowanych. W V 1988 uczestnik strajku okupacyjnego na UWr, X-XI 1988 bojkotu zajęć Studium Wojskowego; od X 1988 członek jawnych, nielegalnych struktur NZS na UWr, w IV i V 1989 uczestnik IV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów NZS; od 1989 członek Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. W l. 80. kilkakrotnie zatrzymywany podczas demonstracji ulicznych we Wrocławiu.

1991-1995 doktorant na UWr, od 1996 nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu. Od 1989 działacz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, od 2003 członek Zarządu Głównego PTN.

Autor artykułów i książek z dziedziny numizmatyki.

Wyróżniony w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki na wydarzenie muzealne roku za wystawę w Muzeum Miedzi w Legnicy (1997) oraz Złotą Odznaką Za Opiekę nad Zabytkami (2001).

Artur Adamski