Robert Wiśniewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Robert Wiśniewski, ur. 11 II 1936 w Warszawie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1969).

1954-1956 zatrudniony w Zakładach Przemysłu Azotowego w Kędzierzynie-Koźlu, 1957-1961 robotnik w Wojewódzkiej Hurtowni Wyrobów Przemysłu Chemicznego w Gliwicach, 1962-1968 zatrudniony w Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. 1968-1998 kierownik zakładu w stopniu adiunkta w Instytucie Farb i Lakierów w Gliwicach. Od 1998 na emeryturze. Od 1978 kolporter niezależnej prasy i wydawnictw.

W 1980 przewodniczący KZ w zakładzie pracy.

1981-1989 przewodniczący podziemnej TKZ. Po 13 XII 1981 (na przełomie 1981/1982, przez około pół roku) indywidualnie wydawał biuletyn „PRO”. 1982-1989 członek RKW odpowiedzialny za łączność Śląsk-Warszawa-Gdańsk. Współpracownik wydawnictw niezależnych, m.in. „RIS” i „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, organizator sprzętu poligraficznego, autor artykułów w „Głosie” pod ps. „Profil”. Zaangażowany w zbieranie składek w swoim zakładzie pracy (ok. 300 osób) na działalność RKW, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego” oraz pomoc osobom represjonowanym.

Od 1998 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

?