Roman Bednarski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Roman Bednarski, ur. 14 II 1942 w Görzig (Niemcy). Ukończył Technikum Elektryczne w Grudziądzu (1962).

1962-1964 stażysta w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Grudziądzu, 1962-1964 zasadnicza służba wojskowa, 1964-2004 mistrz utrzymania ruchu elektrycznego w Zakładach Celulozy i Papierów w Świeciu.

We IX 1980 uczestnik protestu zorganizowanego przez powstały w ZCiP Komitet Robotniczy; przywódca grupy, która w kontakcie z działaczami MKZ w Bydgoszczy doprowadziła w zakładzie do referendum, podczas którego większość pracowników opowiedziała się za utworzeniem „S”; od IX 1980 w „S”, współorganizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od I 1981 oddelegowany na etat przewodniczącego KZ w ZCiP; inicjator powstania MKZ w Świeciu. W 1981 kilkakrotnie uczestnik (delegat ZCiP) prac Komisji Branżowej Pracowników Przemysłu Papierniczego w Łodzi. W V 1981 uczestnik 14-dniowego wyjazdu szkoleniowego z ramienia KK do Francji. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, członek ZR, delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, członek ok. 30-osobowej grupy działaczy w Świeciu (współpracującej z działaczami z Bydgoszczy): zbieranie składek, udział w spotkaniach w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bydgoszczy oraz Mszach za Ojczyznę w kościele św. Andrzeja Boboli. 1989-1991 wiceprzewodniczący KZ „S” w ZCiP; po 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Bydgoskiego.

1989-1990 przewodniczący KO w Świeciu; w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1990-1998 radny Miasta Świecie, 1990-1992 przewodniczący Rady Miejskiej. 1995-1997 członek Prezydium KZ w ZCiP, 1997-2004 wiceprzewodniczący KZ; po prywatyzacji firmy działacz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „S” przy Mondi Packaging Paper Świecie SA. Od 2005 na emeryturze. Działacz Koła Emerytów „S”, delegat na WZD Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „S” przy Mondi Packaging Paper Świecie SA.

Wielokrotnie odznaczany, m.in. za zasługi dla rozwoju terytorialnego woj. bydgoskiego, odznakami na 20-lecie i 25-lecie „S” i Medalem Honorowym 20-lecia ZCiP w Świeciu (1987).

Katarzyna Grysińska