Roman Bielański

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Roman Bielański, ur. 17 VII 1947 w Olsztynie. 1965-1971 student Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny, Elektryczny i Lotnictwa; absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (1996).

W III 1968 uczestnik wieców studenckich na PW. 1973-1982 pracownik w Zakładach Mechanicznych Ursus. W VI 1976 uczestnik protestów robotniczych w ZM Ursus.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZM Ursus; uczestnik Komisji Konsultantów, współpracownik Komisji Interwencji MKZ Mazowsze, następnie Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 organizator struktur podziemnych „S”, w II 1982 współzałożyciel Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Samoobrony Społecznej, od IV 1982 współzałożyciel, członek kierownictwa MRKS w Warszawie, 4 XI 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, 19 V 1983 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 2 lata więzienia, osadzony w ZK w Hrubieszowie, 18 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy. We IX 1984 współzałożyciel utworzonej przez b. więźniów politycznych Spółdzielni Pracy Unicum, pracownik do 1987. W 1985 uczestnik przerzutu za granicę Andrzeja Słowika. W 1985 w Polskiej Partii Niepodległościowej; współpracownik podziemnego Niezależnego Wydawnictwa Książkowego Wers. 1 V 1987 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za udział w demonstracji. 1988-1995 założyciel i prezes Vimex Sp. z o.o.

W 1989 nadzorował druk cegiełek na kampanię wyborczą KO „S”. 1990-1994 współzałożyciel KLD, do 1991 sekretarz generalny partii, 1994-2001 w UW, członek Rady Krajowej; od 2001 w PO. 1995-1998 członek Zarządu Dzielnicy Mokotów w Warszawie. Od 2003 kierownik referatu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Zielonce k. Warszawy.

Od 10 IV 1985 rozpracowywany przez Wydz. VI Dep. II MSW w ramach SOS; 1982-1990 przez Wydz. XI Dep. I MSW w ramach SO krypt. Węże.

Grzegorz Gampel