Roman Graczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Roman Graczyk, ur. 27 V 1958 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1984).

1967-1973 członek ZHP. 1976-1980 kolporter na terenie Krakowa książek NOWej (zaopatrywał się u Wojciecha Borowika w Warszawie), ulotek nawołujących do bojkotu wyborów, uczestnik demonstracji rocznicowych 3 V, 11 XI.

Od X 1980 w NZS, 1980-1981 członek Konwentu NZS UJ, w II 1981 uczestnik studenckiego strajku ws. rejestracji NZS, w 1981 członek redakcji niezależnego pisma NZS WPiA UJ „Aplauz”. VIII 1981 – IX 1982 przebywał we Francji.

Od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Hutnika”, „PWA. Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”; 1982-1986 autor paryskiego miesięcznika „Kontakt” (założonego przez Mirosława Chojeckiego i Bronisława Wildsteina); 1983-1989 organizator kanału przerzutowego (poprzez francuską walizę dyplomatyczną) dla materiałów do emigracyjnego wydania pisma „Arka”, a także „Kontaktu”, odwrotnie listów i pieniędzy dla redakcji „Arki” i krajowych współpracowników „Kontaktu” oraz miniaturowych wydań „Kontaktu”; również tą drogą tekstów zdjętych przez cenzurę w „Tygodniku Powszechnym”, nast. publikowanych w „Kontakcie”; od 1984 uczestnik Tygodni Kultury Chrześcijańskiej; współpracownik podziemnego pisma „Bez Dekretu”, następnie od 1987 członek redakcji. 1984-1991 dziennikarz, sekretarz redakcji „TP” w Krakowie. 27 IV 1984 zatrzymany na 48 godz., po rewizji w mieszkaniu, gdzie znaleziono powielacz, postawiony w stan oskarżenia, na początku 1985 sprawę umorzono na mocy amnestii z VII 1984. 1985-1988 współorganizator, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy; od 1985 autor w podziemnym piśmie „Promieniści”. IV/V 1988, jako dziennikarz „TP”, obserwator strajku w Hucie im. Lenina. 26-28 II 1988 uczestnik ogólnopolskiego Seminarium Ekologicznego przy kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach zorganizowanego przez Ruch WiP i tamtejsze Duszpasterstwo Ludzi Pracy.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” (Józefy Hennelowej i Jana Rokity), m.in. autor ulotek wyborczych, uczestnik plakatowania; w redakcji „Głosu Wyborczego Solidarności” (gazety Małopolskiego KO „S” w Krakowie). 1991-1993 z-ca redaktora naczelnego Radia Kraków; 1993-2005 dziennikarz „Gazety Wyborczej”, 1997-1998 sekretarz krakowskiej redakcji „GW”; od 2006 pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie.

Autor artykułów społeczno-historycznych, m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Newsweeku Polska”, „Znaku”, „Więzi”, „Res Publice”, felietonów na Interia.pl, książek: Konstytucja dla Polski. Tradycje, doświadczenia, spory (1997), Polski kościół, polska demokracja (1999), Bo jestem z Wilna... (rozmowa z Józefą Hennelową, 2001), Tropem SB. Jak czytać teczki (2007), Cena przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego (2011). Czterokrotnie ukończył maraton: w Krakowie (2002, 2003, 2004), we Frankfurcie (2003).

Od 12 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Francuz.

Adam Zechenter, Sławomir Chmura