Roman Haremza

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Roman Haremza, ur. 25 XII 1949 w Luboniu. Absolwent chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1976).

1976-1978 pracownik naukowy UAM, 1978-1980 technolog w Poznańskich Zakładach Chemicznych w Luboniu. 1980-2005 (do likwidacji przedsiębiorstwa) w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego tamże.

W „S” od końca 1980.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych i uczestnik poznańskich manifestacji. Współorganizator Pielgrzymek Ludzi Pracy z Lubonia i Poznania do Częstochowy (po 1989 corocznych).

1989-2005 przewodniczący KZ. 1989-1994 współorganizator i współautor cotygodniowych związkowych audycji w zakładowym radiowęźle. W 1989 współzałożyciel KO „S” w Luboniu oraz biuletynu informacyjnego Komitetu (przekształconego później w ukazujący się do dziś miesięcznik „Wieści Lubońskie”); członek miejskiej komisji wyborczej KO „S”. W 1990 współtwórca Samorządowego KO wystawiającego solidarnościową listę kandydatów w wyborach samorządowych; współorganizator prezydenckiej kampanii wyborczej Lecha Wałęsy. 1990-1994 i 1998-2002 radny Miasta Luboń. W 1993 współzałożyciel stowarzyszenia Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli, prowadzącego stołówkę oraz organizującego pomoc dla najuboższych na terenie Lubonia, do 2003 członek Zarządu. 1994-1997 członek Rady Nadzorczej Inowrocławskich Kopalni Soli SA, reprezentujący Skarb Państwa. 1997-2001 organizator lubońskich struktur RS AWS.

?