Roman Horak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Roman Horak, ur. 28 XI 1940 w Mesznej k. Bielska-Białej, zm. w II 1989 w Jastrzębiu-Zdroju.

1957-1960 zatrudniony w Fabryce Włókienniczej w Bielsku-Białej, 1960-1964 w KWK Janina w Libiążu, 1965-1976 KWK Jastrzębie, od 1976 na rencie.

W VIII 1980 łącznik między strajkującymi kopalniami w Jastrzębiu-Zdroju; od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 wraz z żoną Stefanią redaktor i drukarz w swoim mieszkaniu pisma podziemnego „Wiadomości Wojenne”; 29 X 1982 aresztowany podczas druku, 21 IV 1983 skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Po wyjściu drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pisma „Ość”. 1982-1988 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju; w VIII 1988 łącznik między strajkującymi kopalniami w Jastrzębiu-Zdroju.

Uhonorowany pośmiertnie Medalem Serce Solidarności (1999).

1982 – 24 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Introligator.

Waldemar Kapłon