Roman Kończal

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Roman Kończal, ur. 13 II 1941 w Chojnicach, zm. 16 IV 2005 w Jastrzębiu-Zdroju. Ukończył SP (1956).

1960-1970 pracownik Kopalni Rudy Żelaza w Grodzisku k. Częstochowy, 1970-1987 KWK Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Jastrzębie, od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Jastrzębie; XII 1981 – 1982 (z Romanem Horakiem) drukarz i kolporter podziemnego pisma „Wiadomości Wojenne”; 24 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w KW MO Katowicach, zwolniony 2 XII 1982, 8 XII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 21 IV 1983 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 1 rok i 3 miesiące więzienia w zawieszeniu na 4 lata i grzywnę, zwolniony 22 IV 1983; zwolniony z pracy, w V 1983 przywrócony. Od 1987 na emeryturze.

Rozpracowywany przez Wydz. V-2 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Introligator; od 27 X 1984 przez p. V-2 RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach KE krypt. Roman.

Andrzej Kamiński