Roman Mieszała

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Roman Mieszała, ur. 20 I 1940 w Osieku k. Wielunia. Ukończył ZSZ w Wieruszowie (1957).

1957-1960 zatrudniony przy zabezpieczaniu kopalń węgla w Katowicach, 1962-1965 w Zakładach Aparatury Ochrony Roślin we Wrocławiu, 1965-1998 w Zakładach Włókien Chemicznych Celwiskoza (późn. Jelchem) w Jeleniej Górze.

Od XI 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komisji Oddziałowej i członek KZ w Celwiskozie. I/II 1981 członek ochrony podczas strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana.

Po 13 XII 1981 członek TKZ w Celwiskozie; współzałożyciel podziemnego pisma „Celwiskoziak”, organizator zespołu redakcyjnego, wydawca; do 1989 kolporter „Celwiskoziaka”. 1982-1983 członek Komitetu Pomocy Internowanym; współorganizator Mszy za Ojczyznę. 1982-1989 członek struktur podziemia w Jeleniej Górze, członek Solidarności Walczącej. Kolporter dużych ilości podziemnych wydawnictw TZR i in. struktur na Dolnym Śląsku i w kraju; uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych oraz zbiórek pieniędzy na działalność związkową i pomoc represjonowanym. 1983-1986 wielokrotnie przesłuchiwany i przeszukiwany. 27 XI 1986 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę wysokiej grzywny za udział w pielgrzymce do Krzeszowa. 1986-1989 członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

1989-1990 członek KO w Jeleniej Górze. 1998-2001 pracownik Spółki Wodnik. Od 2001 na emeryturze.

Do 12 X 1988 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Kruk.

Michał Orlicz