Roman Paterek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Roman Paterek, ur. 17 XII 1943 w Bydgoszczy. Ukończył ZSZ tamże (1961), szlifierz narzędziowy.

1961-1965 pracownik Zakładów Urządzeń Okrętowych Famor, 1965-1991 Zakładów Radiowych Unitra-Eltra.

W VIII 1980 inicjator strajku w Unitrze-Eltrze, przewodniczący KS, od IX 1980 w „S”; od XII 1980 przewodniczący KZ; XII 1980 – VI 1981 członek MKZ, w VII 1981 delegat na I WZD, członek ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 członek delegacji KZ dokonującej poświęcenia sztandaru w kościele Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. W II 1982 współautor (wraz z W. Salewskim, Ryszardem Kołodziejskim, Adolfem Pilarowskim, S. Januszkiewiczem) listu do Wojciecha Jaruzelskiego w obronie prześladowanych i internowanych; do 1983 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany w Bydgoszczy i Warszawie; w 1983 współorganizator pogrzebów działaczy opozycji – pracowników Eltry: W. Salewskiego, R. Kołodziejskiego, z symbolami „S”. W 1983 przeniesiony do filii zakładu. W 1984 współorganizator zbiórki funduszy na portret ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy; 1984-1985 współpracownik podziemnego pisma „Informator Bydgoski”, autor tekstów; do 1987 kolporter wydawnictw podziemnych na terenie zakładu pracy, współorganizator zbiórek pieniędzy na rzecz internowanych i kobiet zwolnionych z Eltry w 1982.

IX-X 1989 inicjator Komitetu Założycielskiego „S” w Unitrze-Eltrze, IX-XI 1989 członek KZ, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. XII 1989 – IX 1990 pracownik kontraktowy w Iraku, założyciel komórki pracowniczej walczącej o prawa pracowników; VII/VIII 1990 autor listu otwartego do premiera Tadeusza Mazowieckiego w związku z wprowadzeniem przez Saddama Husajna zakazu wyjazdu z Iraku obcokrajowców przebywających tam na kontraktach. Od 1991 zatrudniony w zakładach prywatnych.

Katarzyna Grysińska