Roman Paweł Kotzbach

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Roman Paweł Kotzbach, ur. 19 XII 1942 w Bydgoszczy. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1967); w 1981 doktorat z nauk medycznych, w 1998 habilitacja, od prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 1959 uprawiał wyczynowo biegi średnie w MKS Bydgoszcz, WKS Zawisza Bydgoszcz i AZS Szczecin. 1967-1972 asystent w Szpitalu Ogólnym nr 1 w Bydgoszczy, od 1973 st. asystent w Akademii Medycznej tamże, od 1980 w Szpitalu im. XXX-lecia tamże (później Szpital Uniwersytecki nr 2 Collegium Medicum UMK im. Dr. Jana Biziela). 1971-1980 w PZPR (uważał się za V kolumnę).

W VIII 1980 współorganizator i uczestnik przerw w pracy w Szpitalu im. XXX-lecia, w trakcie których żądano utworzenia wolnych związków zawodowych, poprawy sytuacji ekonomicznej i popierano żądania MKS w Gdańsku; od IX 1980 w „S”, z-ca przewodniczącego KZ w Szpitalu XXX-lecia, przewodniczący KZ w AM, wiceprzew. Komisji Koordynacyjnej „S” Służby Zdrowia w Bydgoszczy; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego.

13 XII 1981 – 1986 przekazywał informacje nt. sytuacji w Regionie Bydgoskim do Radia Wolna Europa (przez Klemensa Gutscha z Hannoveru). Organizator pomocy medycznej dla internowanych i ich rodzin. 13 XII 1981 – 1989 drukarz ulotek we własnym garażu (wraz z Maciejem Głuszkowskim); po 13 XII 1981 kolporter ulotek, książek i innych materiałów podziemnych. 13 IX 1982 aresztowany pod zarzutem napaści na funkcjonariusza SB; zwolniony po 7 dniach. 1982-1984 uczestnik spotkań opozycji w Kaplicy Akademickiej w Bazylice św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy. 1982-1985 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., rewizje w miejscu pracy i w mieszkaniu. 3 V 1983 uczestnik demonstracji pod Bazyliką św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy, po jej zakończeniu zatrzymany, 30 V – 20 VII 1985 aresztowany za udział w tej demonstracji i odebranie funkcjonariuszowi SB aparatu fotograficznego podczas jej trwania, przetrzymywany w AŚ w Bydgoszczy, skazany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na 1,5 roku więzienia i 150 tys. zł grzywny, następnie uniewinniony przez Sąd Najwyższy.

1989-2005 przewodniczący KZ „S” w AM; 1989-1997 delegat na kolejne WZD Regionu Bydgoskiego, 1989-1997 członek ZR. Od 1990 członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Od 1997 Charter President i członek Lions Club w Bydgoszczy.

Autor 72 publikacji naukowych z zakresu medycyny (w tym 6 w czasopismach zagranicznych).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Medalem Prawda–Godność–Sprawiedliwość (1990), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Medalem Prezydenta Bydgoszczy (2003), Medalem Zasłużonego dla NSZZ „S” (2005), Złotą Odznaką 25-lecia „S” Regionu Bydgoskiego (2005), Medalem Wojewody Bydgoskiego (2006), Krzyżem Semper Fidelis (2006); wyróżniony Odznaką Za uśmiech dziecka (1981), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), tytułem Zasłużony dla Samorządu Lekarskiego (2006), Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (2007).

Tomasz Rabant, Katarzyna Grysińska