Roman Ptasiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Roman Ptasiński, ur. 15 V 1952 w Katowicach. ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą przy KWK Boże Dary (ob. Kostuchna) w Katowicach (1971).

1971-1972 zatrudniony w KWK Milowice w Sosnowcu; w 1972 w Zakładach Wyrobów Metalowych w Sławkowie; 1972-1977 pracownik Zakładów Budowy Maszyn i Urządzeń Hutniczych w Sosnowcu (w tym okresie 2 letnia służba wojskowa); 1977-2008 w KWK Lenin w Mysłowicach.

2/3 VIII 1980 uczestnik strajku w KWK Lenin. Od IX 1980 w „S”.

1982-1989 członek podziemnej KZ, 1983-1989 Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” Tychy. Od 1985 w KPN. Kolporter książek i prasy podziemnej (m.in. „Solidarność Dziś i Jutro”), kaset, ulotek itp. Współpracownik drukarza tajnej KZ Leona Tomiaka (sporządzał nadruki, przegrywał kasety, robił zdjęcia, przygotowywał materiały do miesięcznika „Solidarność Dziś i Jutro”). 30 IV 1985 zatrzymany za kolportaż ulotek nawołujących do bojkotu obchodów 1 V. W 1988 roku członek TKZ, 22-24 VIII 1988 członek KS. Po strajku zwolniony z pracy, do XII 1988 toczyło się przeciw niemu dochodzenie prokuratorskie, umorzone; w XII 1988 przywrócony do pracy. Delegat na II Zgromadzenie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-1995 członek KZ, 1990-1996 w PC, 1997-2001 w AWS. Od 2008 na emeryturze.

Teresa Brodzka