Roman Wieczorek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Roman Wieczorek, ur. 2 VII 1942 w Chełmie Wielkim k. Mysłowic. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą Ministerstwa Przemysłu Górniczego w Mysłowicach (1956).

1956-1957 górnik w KWK Wesoła w Mysłowicach, 1957-1959 w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych Mysłowice, 1960-1965 magazynier w Wytwórni Urządzeń Wentylacyjnych Chełm Wielki w Chełmie Wielkim k. Mysłowic, 1963-1965 zasadnicza służba wojskowa w Jednostce Obrony Przeciwlotniczej w Stargardzie Szczecińskim, 1965-1966 górnik w KWK Staszic w Katowicach; 1966-1981 w KWK Ziemowit w Lędzinach.

31 VIII – 3 IX 1980 współorganizator strajku w Oddziale V, członek oddziałowego KS, od IX 1980 w „S”.

15-24 XII 1981 współorganizator strajku. 31 XII 1981 w nocy po rewizji w domu w Imielinie zatrzymany, przewieziony do KM MO w Mysłowicach, następnie do KM MO w Tychach i KW MO w Katowicach, 2 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ; zwolniony dyscyplinarnie z pracy, 1 II 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji w Katowicach skazany na karę 3 lat więzienia i 2 lat pozbawienia praw publicznych. W poczet orzeczonej kary sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania. Osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku. Na wniosek żony w XI 1982 sześciomiesięczna przerwa w odbywaniu kary, później przedłużona. XI 1982 – IX 1983 bez zatrudnienia.

Od 14 IX 1983 z rodziną na emigracji w Niemczech. Do IV 1985 na zasiłku dla emigrantów. 26 IV 1985 – VII 2005 zatrudniony w Volkswagen Aktiengesellschaft w Baunatal w Hessen; od VIII 2005 na emeryturze.

Uhonorowany Medalem XXV NSZZ „S” „Szablą górniczą” podczas uroczystości rocznicowych w KWK Ziemowit (2005).

Halina Żwirska