Ruch Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ruch Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej, grupa działająca w Warszawie w l. 1987-1988. Założycielami i animatorami ruchu byli Wiesław Gęsicki i Robert Nowicki, którzy poznali się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Ruch ten nie posiadał struktury pionowej, składał się z zespołów dwóch redakcji: „Nie chcemy komuny” W. Gęsickiego i „Słowa Niepodległego” R. Nowickiego. W skład pierwszej z nich wchodzili: Małgorzata Laskus, Leszek Zygmunt i kilkanaście innych osób; w skład drugiej: Robert Rogala, Dariusz Figura, Piotr Modelewski, Piotr Sorota, Jolanta Mandes, Małgorzata Olędzka i Wojciech Śmigielski. Redakcja „Nie chcemy komuny” związana była wcześniej z KPN, później z niej odeszła ze względu na potrzebę sformułowania bardziej radykalnego programu działania. Program ten – Oświadczenie programowe RKMN – został opublikowany w 15. numerze „Nie chcemy komuny” w 1987. Głównym celem RKMN było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Drogą do jego osiągnięcia miało być propagowanie nauki Jana Pawła II i oddziaływanie w ten sposób na świadomość młodzieży. Stąd też wzięła się bogata działalność wydawnicza ruchu. Pismem RKMN w Piasecznie k. Warszawy było „Z podniesioną głową”, w kręgu RKMN działały również dwa wydawnictwa: Słowo Niepodległe i Niezłomni, wydające pisma o tych samych tytułach. Animatorzy RKMN, pod patronatem parafii św. Stanisława Kostki i św. Jana Kantego w Warszawie oraz przy pomocy środowiska KPN organizowali obozy dla młodzieży, na których byli wychowawcami. W V 1988 RKMN wspomagał strajk studencki na UW. Pod koniec 1988 RKMN wszedł w skład FMW.

Anna Grażyna Kister