Ruch Młodzieży Niepodległej (Bytomskie Dzieci)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ruch Młodzieży Niepodległej (Bytomskie Dzieci), nieformalna organizacja, zawiązana 6 II 1982 przez bytomskich licealistów. RMN tworzyli Wojciech Dyda, Jan Kamiński, Marek Kińczyk, Mariusz Łuczak, Artur Mierzwa, Marzena Plotecka, Artur Regeńczuk, Marta Swatowska, Andrzej Sznajder, Anna Świętochowska, Grażyna Wnuk, Jacek Zacharski z V LO, Robert Skrabski z IV LO, Robert Białas z III LO i Stanisław Skórski z Zespołu Szkół Samochodowych.

Spotkania RMN odbywały się m.in. w domu Iwony Świętochowskiej, bytomskiej działaczki opozycyjnej. Licealiści uczestniczyli w lekcjach „historii prawdziwej”, angażowali się w pomoc rodzinom internowanych i kolportaż pism („Konkretnie”, „Biuletyn Informacyjny”) wydawanych i rozpowszechnianych przez Andrzeja Bachorza i Edwarda Rewińskiego z Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 25 II 1982 Jan Kamiński i Stanisław Skórski zostali zatrzymani przez MO pod zarzutem gromadzenia, przenoszenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw oraz uczestnictwa w nielegalnej organizacji RMN, „której istnienie i cel działania miały pozostać tajemnicą dla organów państwowych”. 26 II 1982 większość członków grupy została zatrzymana i przesłuchana w KM MO w Bytomiu. Po przesłuchaniach niepełnoletnich podejrzanych zwolniono, Robert Skrabski, Grażyna Wnuk, Andrzej Sznajder i Jacek Zacharski zostali przewiezieni do AŚ w Katowicach. A. Sznajder jako jedyny otrzymał decyzję o internowaniu, 16 III 1982 przewieziony do Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 22 III 1982 zwolniony.

19 III 1982 aresztowany i osadzony w AŚ został ostatni pełnoletni członek RMN, Marek Kińczyk. W toku postępowania sprawy operacyjnego postępowania krypt. Desantowcy SB aresztowała i postawiła w stan oskarżenia wszystkie osoby zaangażowane w druk i kolportaż „Biuletynu Informacyjnego” i pisma „Konkretnie”. 17 V 1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego skazał Andrzeja Bachorza i Edwarda Rewińskiego z TKK na 5 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, Teresę Chlebik, kolporterkę „Biuletynu Informacyjnego”, na 3 lata i 6 miesięcy więzienia oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych, Macieja Jasińskiego, drukarza „Konkretnie”, na 3 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, Józefa Gałąskę, kolportera, na 1 rok i 6 miesięcy więzienia, Natalię Mazurkiewicz, przechowującą powielacz, na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Grażyna Wnuk, Marek Kińczyk i Robert Skrabski zostali skazani na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

Weronika Rudnicka