Ruch Młodzieży Niezależnej Świt

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ruch Młodzieży Niezależnej Świt, powstał w Lublinie w X 1983 (organizacja o takiej samej nazwie istniała już w Gorzowie Wlkp. od IV 1983). Założycielami Ruchu byli: Marek Kosmala, Zbigniew Syska i Zbigniew Sznajder, na przełomie III/IV 1985 dołączyli: Piotr Gawryszczak, Ryszard Boguszewski, Jarosław Wolczyk i Grzegorz Grządziel. Podstawową działalnością Ruchu było: czytanie i kolportaż wydawnictw niezależnych, organizowanie kół samokształceniowych, malowanie haseł na murach i akcje ulotkowe. Grupa dążyła do stworzenia własnego wydawnictwa, co udało się w II 1985 dzięki osobistym kontaktom Z. Syski z gorzowskim Ruchem Młodzieży Niezależnej, który udzielił organizatorom pomocy w zakresie szkolenia i materiałów poligraficznych. Wtedy też zmieniono nazwę Ruchu na Ruch Młodzieży Niezależnej Świt. Pierwszą własną publikacją, wydaną na przełomie X/XI 1985, był Poznański Czerwiec 1956 r. Macieja Starego. 10 XII 1985 ukazał się pierwszy nr pisma „Młodzieżowa bibuła dla wszystkich” (nr 2 - 28 I 1986, nr 3 - 25 II 1986, nr 4 – 21 III 1986). Piąty numer, z IV 1986, ukazał się już pod nowym tytułem „Czarno na białym” i był drukowany na sicie. Do V 1987 ukazało się 12 n-rów „Czarno no białym”, a lubelski RMN Świt liczył już kilkanaście osób. Na przełomie V/VI 1986 dołączyła do nich grupa ze Świdnika w składzie: Mariusz Węs, Zbigniew Biały, Wojtek Wiśniewski, Robert Kasiura, Marcin Koperwas, Ireneusz Niedziałek, Andrzej Mańka, Dariusz Mańka, w póżniejszym czasie również: Romuald Gumieniek, Andrzej Gumieniek, Andrzej Kaciuczyk, Piotr Nawrocki, Włodzimierz Radek., Włodzimierz Radek, Jacek Wrzos. Od I 1987 RMS Świt zaczął wydawać nowe pismo „Młodzieżowa Agencja Telegraficzna” (MAT); druk na matrycy woskowej, ukazało się 5 n-rów , 1. datowany na 1-14 I 1987, ostatni na 15-31 III 1987. W 1987 roku nastąpiła zmiana pokoleniowa w organizacji. Młodzi, którym przewodzili: Tomasz Iżyk, Dariusz Grzegorczyk i Robert Och, kontynuowali niezależną działalność prowadząc koła samokształceniowe, drukując pisemko „To i Owo”, ulotki i plakaty. Starsi działacze RMN z lat 1984-1987 ukończyli już szkoły średnie i zaczęli działać w organizacjach studenckich.

Zbigniew Syska