Ruch Społeczny „Solidarność”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Ruch Społeczny „Solidarność”, organizacja opozycyjna powstała we Wrocławiu 1982/1983 z inicjatywy Adama Lipińskiego; do jej współzałożycieli należeli Marek Burak, Mirosław Jasiński, Ireneusz Kowalczuk i Mieczysław Piotrowski. Na początku w nazwie używano cudzysłowu w celu podkreślenia solidarnościowego rodowodu organizacji. Zrezygnowano z tego od jesieni 1983, gdy nowe struktury nieco okrzepły.

RSS był próbą budowy społeczeństwa podziemnego, do podstawowych założeń ruchu należało propagowanie idei Sierpnia i państwa demokratycznego. W założeniu działalność RSS miała opierać się na zakładanych przez członków RSS Środowiskowych Grupach Działania, których współdziałanie miało być koordynowane przez Grupę Wspomagającą. Ruch zajmował się przede wszystkim działalnością wydawniczą i kolportażową. W jego skład wchodziły dwa duże wydawnictwa książkowe Profil i Kret, stanowiące bazę poligraficzną ruchu. Drukowano za pomocą offsetu, powielaczy i techniką sitodruku. RSS wydawał kilka wrocławskich pism podziemnych: „Konkret”, „Przegląd Myśli Niezależnej”, „Nową Republikę”, „Wrocławski Serwis Informacyjny”. Działalność finansowano z datków, sprzedaży książek i pism oraz z pomocy płynącej zza granicy.

W 1987 RSS z Niezależnymi Warsztatami Wydawniczymi Ogniwo utworzył Koordynację Wydawniczą Regionalnej Komisji Wykonawczej i uznał RKW „S” Dolny Śląsk za jedyne kierownictwo „S” na Dolnym Śląsku. Jesienią 1989 działacze RSS zalegalizowali działalność polityczną poprzez rejestrację ogólnopolskiego stowarzyszenia Centrum Demokratyczne.

Kamil Dworaczek