Ruch Wolność i Pokój w Rzeszowie

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ruch Wolność i Pokój w Rzeszowie, niewielka organizacja młodzieżowa. Pierwsze próby jej utworzenia podjęto w X 1987 (zainspirowane działalnością Ruchu Wolność i Pokój), nast. w 1988 u oo. dominikanów (plakaty z gołąbkiem wipowskim wykonała Ewa Piller), na balu w Julinie oraz, po rozmowach z krakowskimi działaczami WiP (m.in. z Janem Marią Rokitą), u oo. bernardynów – wszystkie uniemożliwione przez SB. W tym okresie kolportowano ulotki informujące o represjach dot. osób odmawiających służby wojskowej i składania przysięgi z powodów politycznych i religijnych. Ostatecznie Ruch został ukonstytuowany w I 1989 przez Krzysztofa Palucha, Jacka Budzińskiego i Barbarę Tondos. Uczestnicy wysuwali m.in. hasła ekologiczne, występując przeciwko trucicielskiej działalność fabryki lamp rtęciowych Polam w Miłocinie (przeniesiona z rzeszowskiego), budowie zapory wodnej w Czorsztynie i elektrowni atomowej w Żarnowcu (IV 1989). W 1989 urządzali happeningi antykomunistyczne, demonstracje m.in. przeciwko porozumieniom Okrągłego Stołu, masakrze na placu Tien An Men, kandydaturze Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. W I 1990 zorganizowali kilkugodzinną okupację budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie. W wyborach samorządowych w V 1990 kandydowali do władz miejskich z własnym programem, przegrywając niewielką ilością głosów. Działacze: Przemysław Nowak, Anna Trela, Magda Palkij, Sylwester Kłak, Krzysztof Panek, Krystyna Szkutnik, Marcin Pokorski, Paweł Przywara, Paweł Grygiel, Jacek Moskwa i inni o ps. Konrad, Katarynka, Jogurt.

Barbara Tondos, Michał Stręk