Ryszard Żukowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Żukowski, ur. 3 X 1941 w Brześciu n. Bugiem. Ukończył ZSZ w Elblągu (1958).

1958-1959 pracownik Elektromontażu Gdańsk, 1959-1998 Zakładów Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego Zamech (od 1990 ABB Zamech Ltd.) w Elblągu. W VI 1956 uczestnik wiecu w zakładzie pracy, manifestacji pod budynkiem Komitetu Powiatowego PZPR w Elblągu popierającej robotników z Poznania; w XII 1970 uczestnik strajku w ZM Zamech, demonstracji ulicznych w Elblągu.

20-31 VIII 1980 uczestnik strajku rotacyjnego w ZM Zamech, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na oddziale TE-1, od X 1980 przewodniczący Komisji Oddziałowej, członek KZ, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w ZM Zamech przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego; od 1982 kolporter lokalnych wydawnictw podziemnych, uczestnik akcji ulotkowych, zbierał składki związkowe w zakładzie; kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz.; 13 I 1983 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Elblągu, następnie w AŚ tamże, 27 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii; 1983-1989 wielokrotnie przesłuchiwany przez SB w ZM Zamech.

Od 1998 na emeryturze. Od 2005 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w l. 1980-1990 Regionu Elbląskiego; od 2007 Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów „S” w Elblągu.

Hieronim Guzowski