Ryszard Będkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Będkowski, ur. 17 XI 1947 w Zabrzu. Absolwent Technikum Mechanicznego przy Hucie Zabrze (1972).

1963-1973 zatrudniony w Hucie w Zabrzu, 1967-1969 zasadnicza służba wojskowa w Górnośląskiej Brygadzie WOP, 1973-1975 frezer w Kombinacie Urządzeń Mechanicznych Bumar-Łabędy Wydział Zamiejscowy w Zabrzu-Mikulczycach, 1975-1976 w Przedsiębiorstwie Projektowo-Produkcyjnym Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal Zabrze, zwolniony, przez 8-9 miesięcy bez zatrudnienia; 1977-1981 zatrudniony w KWK Borynia w Jastrzębiu-Zdroju, początkowo ślusarz w Suszarni, następnie frezer w Wydziale Mechanicznym. 1967-1969 członek Koła Młodzieży Wojskowej. 1965-1980 członek ZZ Hutników, Pracowników Przemysłu Maszynowego, 1977-1980 ZZ Górników.

28 VIII 1980 współorganizator strajku w KWK Borynia, członek KS. 28 VIII – 3 IX 1980 członek MKS w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, uczestnik rozmów MKS z komisją rządową. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, skarbnik. W 1980 uczestnik posiedzeń KK w Gdańsku z ramienia MKR Jastrzębie. Po wyborach w II 1981 członek KZ, przewodniczący Wydziałowej KZ na Wydziale Mechanicznym. Członek MKR Jastrzębie. W VII i XII 1981 delegat I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

14-18 XII 1981 uczestnik strajku, członek KS, później przewodniczący. 18 XII 1981 zatrzymany w pracy, przewieziony do KM MO w Jastrzębiu, aresztowany, następnie do KW MO w Katowicach. 1 I 1982 zwolniony dyscyplinarnie na podstawie dekretu o stanie wojennym. 23 I 1982 wyrokiem Sadu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 4,5 roku więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych. W IV 1982 w ZK w Raciborzu uczestnik głodówki przez 3 dni, następnie w ZK w Strzelcach Opolskich uczestnik 7-dniowego protestu głodowego o status więźnia politycznego, stamtąd przewieziony do ZK we Wrocławiu. Od III 1984 na wniosek rodziny 6-miesięczna przerwa w odbywaniu kary.

Od 21 VI 1984 na emigracji w USA. 1 VIII 1984 – 1986 zatrudniony w Zakładzie mechanicznym w Saint Louis na stanowisku frezera, 1986-1996 właściciel zakładu mechanicznego, 1996-1997 samodzielny podwykonawca w zakresie projektowania maszyn, od 1997 właściciel firmy SLAVONIC w St. Louis. 1984 założyciel Polskiej Szkoły dla dzieci przy kościele św. Stanisława w St. Louis. Od 1985 członek Narodowego Polskiego Klubu Sportowego, 1998-2002 prezes; 2007-2009 członek Rady Parafialnej przy kościele Św. Agaty w St. Louis.

Halina Żwirska