Ryszard Biniak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Biniak, ur. 4 IV 1939 w Żabikowie k. Poznania. Ukończył Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Mechanicznych Taboru Kolejowego w Poznaniu (1975).

1955-1956 w ZMP. W 1957 za udział w wydarzeniach poznańskiego Czerwca ʼ56 usunięty z Zawodowej Szkoły Elektrycznej w Poznaniu oraz z praktyk w Poznańskiej Fabryce Maszyn i Aparatów; 1976-1980 okazjonalnie kolporter wydawnictw niezależnych; w 1957 górnik w KWK Walenty-Wawel w Rudzie Śl., 1957-1982 pracownik HCP W2.

W VIII 1980 uczestnik zakładowego protestu popierającego strajki w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od XI 1980 w „S”; 1980-1981 wiceprzewodniczący Komisji Fabrycznej W2, członek KZ.

13 XII 1981 organizator protestu: akcji wywieszenia flag, 2-dniowego strajku włoskiego w HCP W2, do 1983 działacz podziemnej zakładowej i regionalnej „S”, członek TKZ HCP oraz TZR Wielkopolska; 1982-1985 uczestnik manifestacji, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy, znaczków poczt podziemnych i innych okolicznościowych; w 1982 założyciel Tajnego Komitetu „S” HCP, wydającego miesięcznik „Hipolit”. 1 X 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, tam uczestnik 10-dniowej głodówki protestacyjnej, 4 XII 1982 zwolniony. Wielokrotnie zatrzymywany. Po zwolnieniu z internowania zmuszony przez SB do odejścia z pracy (zagrożono mu zwolnieniem z pracy, jeśli sam nie odejdzie). Od 1982 na rencie.

1989-1993 członek KO Winogrady, KO Miasto Poznań. Od 1997 przewodniczący Związku Powstańców Poznańskiego Czerwca ’56 Niepokonani.

Odznaczony Brązowym Medalem dla Obronności Kraju (1995), Srebrnym Medalem dla Obronności Kraju (1997), odznaką Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (2002), Złotym Krzyżem Zasługi (2003).

Cyryla Staszewska