Ryszard Ciecierski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Ciecierski, ur. 21 VIII 1942 w Mieczyszczowie k. Rzeszowa. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, inż. (1966), magisterium (1967), doktorat (1975).

Od 1966 pracownik Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w WSI w Opolu, następnie KZ; w 1981 przewodniczący KS podczas strajku okupacyjnego na WSI w Opolu; członek Komitetu Założycielskiego KIK w Opolu.

13 XII 1981 zatrzymany na kilka dni.

W 1989 ponownie przewodniczący KZ WSI; członek KO „S” w Opolu. Od 1990 kierownik administracji Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, od 1998 radny Rady Miasta Opole (przez 2 kadencje), od 2002 przewodniczący Rady Miasta; 2005–2007 senator RP. Od 2007 na emeryturze.

5 VI 1982 – 27 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. III/II KW MO/WUSW w Opolu w ramach KE.

Przemysław Kołtun