Ryszard Czoch

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Czoch, ur. 11 XII 1942 w Przystajni k. Częstochowy, zm. 5 IV 2009. Absolwent Wydz. Łączności (od 1968 Wydz. Elektroniki) Politechniki Wrocławskiej (1966); w 1974 doktorat, w 1992 habilitacja.

1966-2005 pracownik naukowy PWr. 1980-1991 prezes koła PTTK przy PWr.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na PWr, przewodniczący zespołu ds. kontaktów z Komitetem Założycielskim „S” Dolnego Śląska, następnie przewodniczący KZ w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki PWr.

IV 1982 – XI 1989 członek podziemnej Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej; 1983-1987 oddelegowany do tzw. grupy merytorycznej Tymczasowej Komisji Krajowej, przygotowującej tematy posiedzeń TKK. 1984-1989 redaktor podziemnego „Biuletynu Informacyjnego. Pisma członków Organizacji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Politechniki Wrocławskiej”; delegat podziemnych struktur „S” PWr do tzw. Poziomki (podziemnej „S” Szkół Wyższych i Instytutów Naukowych we Wrocławiu).

Zginął tragicznie w wypadku samochodowym.

Członek chóru uczelnianego Gaudium, 1992-1996 prezes. Redaktor Księgi Jubileuszowej z okazji 50-lecia uczelni (Wrocław 1995), autor wielu wystaw historycznych poświęconych popularyzacji miasta i uczelni. Autor publikacji naukowych i podręczników akademickich z dziedziny spektometrii EPR fali ciągłej oraz impulsowej.

Wyróżniony Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, medalem Zawsze Solidarni Kapituły Dolnośląskiej „S” (2005), odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Maciej Olejniczak