Ryszard Górny

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Górny, ur. 6 III 1955 w Śremie. Ukończył ZSZ tamże (1973).

Od 1973 pracownik Odlewni Żeliwa w Śremie (do 1993 w ramach HCP, obecnie Odlewnia Żeliwa Śrem SA).

Od XI 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 członek tajnego II Prezydium KZ „S” Odlewni, łącznik z ZR, przekazywał składki, wypłacał zasiłki statutowe, finansowo wspierał podziemne drukarnie; współpracownik podziemnego pisma zakładowego „Zwyciężymy”, współorganizator pomocy dla internowanych i więzionych; w XI 1982, przed zapowiadanym strajkiem ogólnopolskim w związku z formalną delegalizacją „S”, powołany do Wojskowego Obozu Specjalnego w Głogowie, w II 1983 zwolniony. W I 1989 członek Komisji Organizacyjnej „S” w OŻ.

W 1990 współorganizator wyborów samorządowych w Śremie. 1989-1998 przewodniczący KZ „S”, od 1998 członek, od 2002 przewodniczący Komisji Międzyzakładowej w Odlewni Żeliwa Śrem SA, od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska, od 1992 członek Prezydium ZR, od 1998 wiceprzewodniczący, delegat na kolejne KZD, członek KKR; od 1995 delegat na krajowe zjazdy Sekcji Hutnictwa, 1998-2002 na Kongres Sekretariatu Metalowców; 1997-2003 reprezentant „S” w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Od 1993 członek Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta w Śremie; w 2004 członek założyciel Stowarzyszenia Komitet Obywatelski tamże.

Barbara Fabiańska