Ryszard Ganowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Ganowicz, ur. 2 VI 1931 w Wilnie, zm. 22 V 1998. Absolwent budownictwa lądowego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu (1954, studia inżynierskie) i Politechniki Gdańskiej (1956, studia magisterskie).

1954-1964 pracownik naukowo-dydaktyczny PG, 1964-1998 Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1967-1969 wykładowca na Uniwersytecie w Chartumie (Sudan); od 1978 profesor.

Od 1980 w „S”, współzałożyciel struktur w AR w Poznaniu, II 1981 – 1989 przewodniczący KZ; w II 1981 wraz z grupą nauczycieli akademickich wspierał strajki studenckie rejestracyjne, XI/XII 1981 strajki studenckie protestujące przeciwko ustawie o szkolnictwie wyższym i usunięciu rektora Hebdy.

17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie i Ostrowie Wlkp. (8-21 III 1982 uczestnik głodówki przeciw naruszaniu praw człowieka i obywatela w Polsce), zwolniony 7 VII 1982. 1982-1989 zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Świata Pracy, środowiska rolników indywidualnych; 1983-1986 członek kolegium elektorów AR, członek komisji prawnej opracowującej statut uczelni.

1989-1991 senator RP z listy KO „S” woj. poznańskiego, członek m.in. Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej; uczestnik prac nad odtworzeniem samorządu terytorialnego w Polsce. 1990-1992 delegat na WZD Regionu Wielkopolska i na KZD. 1990-1996 rektor AR w Poznaniu. Od 1990 w ROAD (później UD i UW), 1996-1998 przewodniczący UW w Poznaniu. Działacz stowarzyszeń naukowych i zawodowych, m.in.: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, autor podręczników akademickich oraz licznych polskich i zagranicznych publikacji naukowych. Członek założyciel Wielkopolskiej Fundacji Wschodniej, współzałożyciel-fundator Fundacji Chóru Stuligrosza – Poznańskie Słowiki, współzałożyciel Fundacji Lubińskiej.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1995).

12 VIII 1983 – 27 VI 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu w ramach KE.

Barbara Fabiańska