Ryszard Grzywiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Grzywiński, ur. 22 II 1943 w Toruniu, zm. 29 VII 2003 w Warszawie. Absolwent Instytutu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (1983).

1966-1971 nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu, w Centrum Kształcenia Ustawicznego tamże. 1980-2003 członek Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorium Oświaty w Toruniu.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Koła „S” w CKU; w 1981 pracownik Biura Interwencji przy ZR Toruń, wiceprzewodniczący Komisji Okręgu Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnych struktur „S”, drukarz oraz kolporter ulotek i pism podziemnych, m.in. „Solidarności Nauczycielskiej”.

1992-2003 przewodniczący Sekcji Regionalnej POiW w Toruniu, 1992-2002 przewodniczący toruńskiej KZ POiW, 1998-2003 członek Prezydium Rady Sekcji Krajowej OiW (szef Zespołu ds. Budżetu i Płac, od 2002 członek Zespołu ds. Nowelizacji Karty Nauczyciela). Od 2002 na emeryturze. Zmarł na zawał serca podczas demonstracji „S” pod Sejmem RP.

?