Ryszard Józef Iwan

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Józef Iwan, ur. 25 VIII 1955 we Wrocławiu. Ukończył Pomaturalne Studium Melioracji Wodnych w Kluczborku 1977, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek melioracja wodna (1983), inżynier; studia podyplomowe: zarządzanie i marketing w Instytucie Badań Systemowych PAN w Warszawie (1992), zarządzanie przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi w Institut National des Télécommunications w Evry, Francja (1993), zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Warszawie (2000).

1977-1978 majster w Przedsiębiorstwie Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Tychach Biuro w Lublińcu, jednocześnie studia wieczorowe na AR w Krakowie, 1978-1982 kierownik budowy w Częstochowskim Związku Spółek Wodnych Biuro Rejonowe w Lublińcu.

IX 1980 – 2002 w „S”, we IX 1980 współzałożyciel „S” w Częstochowskim Związku Spółek Wodnych Biuro w Lublińcu, w 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ, w 1981 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Ziemi Lublinieckiej, w 1981 członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Sekcji Melioracji Wodnych przy Krajowej Komisji Koordynacyjnej Budownictwa, w VI 1981 współorganizator referendum społecznego nt. przynależności dawnego powiatu lublinieckiego do województwa katowickiego, w 1981 delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na I KZD, członek KK (sekcja interwencji), w XI 1981 członek grupy mediacyjnej KK wysłanej do negocjacji z władzami wojewódzkimi w Zielonej Górze (konflikt w Lubogórze).

13 XII 1981 – 23 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. W III 1982 nieprzytomny zabrany z ośrodka karetką pogotowia do szpitala w Zabrzu, gdzie przebywał trzy tygodnie (ropne zapalenie nerek). Zwolniony listownie z pracy. 1982-1991 wykładowca Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego - Ośrodek Rolniczego Szkolenia Kursowego w Kochcicach k. Lublińca. 1982-1985 kolporter na terenie miasta książek NOWej (otrzymywanych z Warszawy od Jerzego Dynela). Wiosną 1982 oskarżony o niegospodarność (27 zł), 26 VII 1982 skazany przez Sąd Rejonowy w Lublińcu na 3 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat, po odwołaniu Sąd Wojewódzki w Częstochowie unieważnił w XI 1982 wyrok, zasądzając nawiązkę. W 1982 zmuszony do zmiany trybu studiów na zaoczne. W 1983 zblokowano mu przyjęcie pracy dyplomowej, w ciągu jednego dnia napisał (z pomocą studentów) nową pracę, jednak nie mógł kontynuować studiów na kursie magisterskim. 1982-1986 współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Stanisława Kostki (oo. oblaci) w Lublińcu (współorganizowanie Mszy za Ojczyznę). 1983-1989 członek KIK w Warszawie (organizował wyjazdy z Lublińca do Warszawy na wykłady i Msze za Ojczyznę). Jesienią 1983 uczestnik spotkania działaczy „S” i „S” RI z Górnego Śląska, Opola, Częstochowy, Wrocławia w klasztorze w Kamieniu Śląskim k. Opola (zorganizowanego przez „S” z Opola).

W 1989 członek KO Ziemi Lublinieckiej. 1989-1991 współzałożyciel i członek Komisji Zakładowej Solidarności w WOPR-ORSK w Kochcicach, 1991-2002 współzałożyciel S” w TP SA, członek KZ. 1989-1991 poseł RP z listy KO, członek OKP, w Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Komisji Samorządu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. W 1990, przed II turą wyborów prezydenckich, uczestnik kampanii wyborczej na rzecz Lecha Wałęsy. W 1990 kandydat ZR na wojewodę częstochowskiego, wycofał się. 1990-2003 w Partii Chrześcijańskich Demokratów (od 2000 Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów), 1992-1993 sekretarz generalny, 1993-2003 wiceprezes. Od 1998 redaktor naczelny biuletynu „Chrześcijański Demokrata”. 1990-2005 współzałożyciel Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych VIS w Lublińcu. W 1991 współzałożyciel Stowarzyszenia Wspólnota Polska, 1991-1995 przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, 1992 współzałożyciel oddziału w Częstochowie. Członek Stowarzyszenia Polaków w Bułgarii im. Władysława Warneńczyka, członek Rady Programowej Radia Polonia. 1991-2002 dyrektor departamentu w Telekomunikacji Polskiej SA – Dyrekcja Spółki w Warszawie, 2002-2003 dyrektor naczelny „TP-Publitel”. 2003-2004 doradca Zarządu ds. restrukturyzacji w NOM-Niezależny Operator Telekomunikacyjny w Warszawie. W 2004 dyrektor spółek zależnych w Libella Sp. z o.o. w Warszawie. 2004-2006 dyrektor w Przedsiębiorstwie Poligraficzno-Papierniczym Arsgraf w Żyrardowie. Od 2006 dyrektor regionu i pełnomocnik Zarządu ds. restrukturyzacji w Naftobazie Sp. z o.o. (od 2006 Operator Logistyczny Paliw Płynnych – Dyrekcja Regionu Południe) w Borownie k. Lublińca.

Wojciech Rotarski