Ryszard Kłos

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Kłos, ur. 3 VIII 1961 w Legnicy. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów dla Pracujących przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni (1979).

1976 – VI 1982 zatrudniony w Stoczni im. Komuny Paryskiej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w SKP; od IX 1980 w „S”, członek KOWzP.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w SKP. I-III 1982 wraz ze Zbigniewem Tomysem, Janem Kupiturskim, Leszkiem Demczukiem, Krzysztofem Rączkowskim, Janem Hermanowiczem i Bogusławem Gawrysiakiem kolporter podziemnych biuletynów „Niezależny Serwis Informacyjny «Solidarność»” i „Krzyk” na terenie SKP oraz Wybrzeża Gdańskiego. 5 III 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 5 VII 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, zwolniony 4 VIII 1982 na mocy amnestii.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Arkadiusz Kazański