Ryszard Kalinowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Ryszard Kalinowski, ur. 21 XII 1952 w Elblągu. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1980).

16 i 18 XII 1970 uczestnik przemarszu robotników z Zakładów Mechanicznych Zamech pod budynek Komitetu Powiatowego PZPR w Elblągu, demonstracji i walk ulicznych. W 1970 (3 mies.) uczeń stażysta w zawodzie tokarz w Zakładach Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu, 1971-1974 pracownik Kombinatu Budownictwa Komunalnego tamże, konserwator maszyn budowlanych, 1974-1980 pracownik Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączność w Elblągu, 1980-1982 Elbląskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, kierownik Działu Kontroli Technicznej pojazdów.

18-31 VIII 1980 uczestnik strajku w EPBP, członek KS, przewodniczący MKS w Elblągu z siedzibą na dworcu PKS, delegat MKS w Elblągu do MKS w Gdańsku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 31 VIII 1980 obecny przy podpisywaniu Porozumień Sierpniowych; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w EPBP, od VI 1981 KZ; IX 1980 – VII 1981 przewodniczący MKZ w Elblągu, w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg. 17 IX 1980 współinicjator powołania KKP, wspólnie z radcą prawnym MKZ Elbląg Małgorzatą Świerczyńską współautor pierwszego projektu statutu KKP, wiceprzewodniczący KKP, odpowiedzialny za dział polityki zagranicznej „S”, w X 1980 przewodniczący delegacji KKP ws. rejestracji „S” w SN, w 1981 przewodniczący delegacji ws. rejestracji „Tygodnika Solidarność”, uczestnik wielu delegacji zagranicznych „S”, w tym m.in. 13-19 I 1981 do Włoch na zaproszenie włoskich związków zawodowych, do Watykanu na zaproszenie Jana Pawła II dla Lecha Wałęsy, 3-24 VI 1981 współprzewodniczący, po wyjeździe L. Wałęsy przewodniczący delegacji na 67. Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie, 3-4 VIII 1981 na zaproszenie belgijskich związków zawodowych, 19-26 IX 1981 na XX Kongres federacji szwedzkich związków zawodowych, w IX 1981 przewodniczący delegacji do Francji w celu przygotowania wizyty L. Wałęsy na zaproszenie francuskiej centrali związkowej; III-XI 1981 drugi pełnomocnik dysponowania rachunkiem KKP. Członek KOWzP.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, w IV 1982 zwolniony; zwolniony z pracy (z wpisem do dowodu osobistego: „zakaz pracy w sektorze państwowym”), 1982-1984 bez zatrudnienia; działacz podziemnego TZR „S” w Elblągu (we współpracy m.in. z Edmundem Krasowskim, Ryszardem Koziołem, Benedyktem Nowakiem), do 1983 w kontakcie z Biurem Zagranicznym „S” w Brukseli (przez pracującego tam Rafała Nendzyńskiego; za pośrednictwem tego kontaktu otrzymywano sprzęt i materiały poligraficzne), organizator kolportażu, m.in. „Zwyciężymy”, „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «S» Regionu Elbląskiego”, ulotek; współorganizator manifestacji 1-5 V 1982, w 1983 emisji podziemnego Radia; 1982-1984 członek komisji charytatywnej przy parafii św. Mikołaja. Wielokrotnie zatrzymywany do 48 godz., przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu, w XII 1983 skazany przez kolegium ds. wykroczeń za złożenie wieńca pod Pomnikiem Ofiar Grudnia ’70 w Elblągu 18 XII 1983.

Od XII 1984 na emigracji w Norwegii; organizator pomocy dla represjonowanych w Polsce w ramach komitetu społecznego utworzonego w X 1981 w Stavanger; pomoc była kierowana przez komisję charytatywną przy parafii św. Mikołaja w Elblągu do członków „S”. Od 1986 właściciel firmy Ryszard Kalinowski – Hydratight. 4 VI 1989 organizator Obwodowej Komisji Wyborczej dla Polonii w Stavanger. Od 1992 współwłaściciel firmy Ryszard Tomasz Kalinowski Sp. z o.o. w Elblągu. Od końca l. 90. organizator pomocy finansowej dla polskich domów dziecka. Od 2003 członek Towarzystwa Polsko-Norweskiego, przewodniczący.

Tadeusz Chmielewski