Ryszard Kazimierz Helak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Kazimierz Helak, ur. 4 III 1940 w Grudziądzu, zm. 3 IV 1995 w Warszawie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Architektury i Urbanistyki (1965).

1964-1969 projektant w Powiatowej Pracowni Urbanistyki w Świnoujściu, 1964-1975 pracownik Biura Projektowego Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt w Bydgoszczy (starszy projektant, następnie kierownik zespołu projektowego), 1975-1976 generalny projektant w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, 1976-1980 zatrudniony w Biurze Projektowo-Technologicznym Bispomasz.

Od IX 1980 w „S”; od XII 1980 przewodniczący KZ w Bispomaszu. X 1980 – V 1981 współpracownik niezależnego pisma „Wolne Związki”. W VII 1981 delegat na I WZD, wiceprzewodniczący ZR, odpowiedzialny za propagandę i szkolenia; delegat na I KZD. 2 XI – 13 XII 1981 inicjator powstania, autor tekstów, redaktor naczelny dziennika ZR Bydgoskiego „Protest”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku k. Wejherowa, zwolniony 5 XII 1982. 1983 – VI 1984 autor tekstów, wydawca pisma „W drodze”. IX 1984 – 1989 redaktor nacz. „Informatora Bydgoskiego”, autor większości tekstów, w 1984 współtwórca (wraz z Haliną i Gerardem Lewandowskimi oraz Markiem Napierałą) niezależnej oficyny wydawniczej Catacumbus. Od XI 1984 członek kierownictwa TKK Regionu Bydgoskiego (w 1985 nazwę zmieniono na Bydgoski Regionalny Komitet Koordynacyjny „S”). 10 VI 1985 aresztowany, 9 VIII 1985 zwolniony. W 1987 oddelegowany przez BRKK „S” (wraz z Janem Perejczukiem) do Konwentu Obywatelskiego przy WRN w Bydgoszczy.

1989-1991 poseł RP z listy KO „S” (do V 1991 w OKP, następnie w UD), w Komisji Obrony Narodowej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Konstytucyjnej. 1990-1995 pracownik MON (kolejno: dyr., doradca ministra obrony narodowej ds. politycznych, podsekretarz stanu). Od IV 1990 w SDP.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (1994).

Katarzyna Grysińska