Ryszard Klimek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Klimek, ur. 20 III 1946 w Częstochowie. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1967).

Zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Częstochowie.

Od 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w zbiórkę pieniędzy na rzecz internowanych i ich rodzin, kolporter pism i wydawnictw podziemnych. Od 1983 organizator papieru do druku ulotek i pism podziemnych, m.in. „Wytrwamy”. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Od 1985 organizator nielegalnych projekcji niedopuszczonych do emisji filmów dokumentalnych i fabularnych. 16 V 1985 razem z Adamem Czarnotą, Zbigniewem Gierlińskim i Władysławem Nikisiem uczestnik akcji montażu metalowego krzyża przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Częstochowie. Od XII 1988 członek jawnej KZ w swoim zakładzie pracy.

1988-1989 organizator struktur „S” w regionie. W 1989 członek RKW, od XII 1989 członek ZR Częstochowa: sekretarz, wiceprzewodniczący, 1995-1996 przewodniczący. W 1995 powołał Związkowe Biuro Pośrednictwa Pracy przy ZR oraz nie dopuścił do upadłości Zakładu Prefabrykatów Budowlanych w Żelisławicach k. Częstochowy. Obecnie przewodniczący KZ w Przedsiębiorstwie Energetycznym Systemy Ciepłownicze SA w Częstochowie.

?