Ryszard Kotwica

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Kotwica, ur. 27 VIII 1940 w Skowierzynie k. Sandomierza. Ukończył Technikum Mechaniczne w Stalowej Woli (1965).

1956-1958 pracownik HSW, 1959-1965 Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, 1965-1966 Elektrowni Stalowa Wola, 1966-1970 Zakładów Mięsnych w Nisku, 1970-1971 Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej w Zbydniowie, 1971-1977 Ośrodka Badań Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Stalowej Woli, 1977-1982 Zakładów Inwestycji i Budownictwa w Tarnobrzegu Oddział w Nisku.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZIiB w Nisku, następnie KZ.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 26 XII 1981 zwolniony. 1982-1988 pracownik HSW; od 1982 działacz podziemnych struktur „S” w HSW; 1983-1985 drukarz „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”; 1985-1988 członek Tymczasowej KZ HSW odpowiedzialny za kolportaż, jednocześnie od X 1987 w składzie Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW, który złożył wniosek w Sądzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu o ponowną rejestrację Związku. 1983-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii MB Królowej Polski w Stalowej Woli, zaangażowany m.in. w organizację uroczystości wmurowania przed kościołem, pierwszej w Polsce tablicy ku czci ks. Jerzego Popiełuszki wg projektu stalowowolskiego rzeźbiarza Stanisława Popka, pomagał w przygotowaniach obozów niezależnych dla dzieci i młodzieży, w przygotowaniach tygodni kultury chrześcijańskiej, katolickich dni społecznych i innych. Słuchacz Studium Społecznego Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Kilkakrotnie zatrzymywany, w 1988 rewizja w mieszkaniu, w II 1988 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za działalność w Komitecie Założycielskim „S” Pracowników HSW. 22 VIII – 1 IX 1988 współpracownik sztabu w domu katechetycznym przy kościele Matki Bożej Królowej Polski, wspomagającego strajku w HSW. 1988-1989 pracownik Zakładu Szkutniczego w Stalowej Woli.

1989-2005 pracownik Zakładu Mechaniki Maszyn Merol tamże, od 2006 na emeryturze.

Wyróżniony tytułem Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola oraz Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ Solidarność (2008).

Jerzy Kopeczek