Ryszard Kozioł

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Kozioł, ur. 8 I 1931 w Dębicy. Ukończył Liceum Mechaniczne tamże (1949).

1949-1951 pracownik Stomilu Dębica, 1951-1959 Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu, 1960-1982 Zakładów Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu (od 1990 ABB Zamech Ltd.).

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w ZM Zamech, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, w IV 1982 zwolniony; skierowany na wcześniejszą emeryturę; kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany przez SB.

W 1989 przywrócony do pracy w ZM Zamech; członek KZ „S”, delegat na kolejne WZD Regionu Elbląskiego, członek ZR. Od 1994 na emeryturze; 1994-2002 przewodniczący, od 2002 wiceprzewodniczący Koła Emerytów i Rencistów „S” ABB Zamech. 2002-2003 przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w l. 1980-1990 Regionu Elbląskiego.

Uhonorowany Krzyżem Semper Fidelis (2002).

Łukasz Mierzejewski