Ryszard Lebiest

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Ryszard Lebiest, ur. 20 I 1942 w Krakowie. Ukończył Szkołę Poligraficzną tamże, specjalność zecer i linotypista (1962).

1958-1959 zatrudniony w Krakowskich Zakładach Graficznych w Krakowie, 1959-1983 w Prasowych Zakładach Graficznych tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek założyciel, przewodniczący Tymczasowej KZ, następnie przewodniczący KZ Drukarzy i Dziennikarzy PZG, przewodniczący branżowej Sekcji Poligrafii przy ZR Małopolska; od wiosny do 13 XII 1981 współzałożyciel, autor, organizator pracy zespołu pisma KZ PZG „Sztylecik”; 18-20 VIII 1981 współorganizator krakowskich Dni bez Prasy, wydawca biuletynu „Dni bez Prasy”; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, następnie w Załężu k. Rzeszowa (uczestnik głodówki), 11 III 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia, do I 1983 na zwolnieniu lekarskim. 1983-1989 przewodniczący TKZ w PZG, organizator pomocy dla represjonowanych. Od 1983 współzałożyciel i redaktor pisma TKZ w PZG „Mały Sztylecik”. 29 I 1983 ciężko pobity na ulicy przez tzw. nieznanych sprawców, przeszedł na rentę; 1983-1989 redaktor techniczny „Tygodnika Powszechnego”. 1983-1989 działacz Ośrodka Kultury Niezależnej w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, 1984-1986 słuchacz 2-letniego kursu Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego tamże; 25-28 VIII 1988 członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

X 1989 – 2000 członek Krakowskiego KO, członek Zarządu, redaktor naczelny biuletynu KKO „Krakus”. Od 1989 redaktor techniczny w Wydawnictwie Jagiellonia SA i „Dzienniku Polskim”. 1989-1995 przewodniczący KZ w WJ SA i „Dzienniku Polskim”. 1990-1992 delegat na kolejne WZD, członek ZR Małopolska, delegat na kolejne KZD. 1998-2002 członek Prezydium Zarządu Dzielnicy IV Miasta Krakowa, odpowiedzialny za finanse i informacje, z-ca redaktora naczelnego „Biuletynu Dzielnicy IV”. Od 2002 na wcześniejszej, od 2007 na pełnej emeryturze.

Odznaczony Medalem Obywatelskim Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (2005), medalem Niezłomnym w Słowie (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1 IX 1982 – 23 IX 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach KE krypt. Henryk.

Anna Kawalec