Ryszard Maciejowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Maciejowski, ur. 26 VII 1950 w Gorajowicach k. Jasła. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Jaśle (1968), elektryk.

Od 1969 zatrudniony w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem w Jaśle.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, następnie przewodniczący KZ „S” w WSS Społem; od 28 II 1981 sekretarz Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „S” w Jaśle.

15 XII 1981 – 22 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach. Po wyjściu związany z podziemnymi strukturami „S” w Jaśle; 5 XI 1982 – 4 II 1983 powołany do służby w Wojskowym Oddziale Specjalnym w Czerwonym Borze. Po zakończeniu służby organizator i kolporter wydawanego przez Komisję Koordynacyjną „S” w Jaśle „Biuletynu Informacyjnego”, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy; w 1987 współorganizator umieszczenia na ścianie kaplicy kościoła św. Stanisława w Jaśle tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce, w 1988 Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Po 1989 członek ZChN. W III 1996 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Stanisław Fryc