Ryszard Matusiak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Matusiak, ur. 7 IX 1953 w Gałdowie k. Iławy. Ukończył Technikum Mechaniczne we Wrocławiu (1976).

Od 1978 pracownik Zakładów Mechaniczno-Odlewniczych Zremb w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S”; członek MKZ w Jeleniej Górze. I/II 1981 współorganizator i uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana. W 1981 delegat na I WZD Regionu Jeleniogórskiego, wiceprzewodniczący ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, Głogowie i Grodkowie (prowadził głodówki), zwolniony w XI 1982. Od 1984 członek Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego w Jeleniej Górze. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany , m.in. za współorganizowanie w X 1985 IV Dni Kultury Chrześcijańskiej i w V 1986 Pielgrzymki Ludzi Pracy do Krzeszowa. 1986-1989 działacz Komisji Interwencji i Praworządności.

1989-2002 delegat na kolejne WZD Regionu Jeleniogórskiego, 1989-1992 wiceprzewodniczący ZR, 1992-2002 przewodniczący; 1991-1995 delegat na kolejne KZD. 1997-2001 poseł RP z listy AWS, członek sejmowych komisji: Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Pilnych Rządowych Projektów Ustaw, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Skarbu Państwa oraz Uwłaszczenia i Prywatyzacji. 2004-2005 senator RP z listy LPR, członek senackiej Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury. Następnie pracownik Zremb Sp. z o.o.

Michał Orlicz