Ryszard Michał Wełyczuk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Michał Wełyczuk, ur. 25 I 1953 w Głuchołazach k. Nysy. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących przy Zespole Szkół Zawodowych w Świebodzinie (1977).

1973-1974 w ZMS. 1973-1974 frezer w Okręgowym Związku Spółdzielczości Inwalidów Zakład Usług Technicznych we Wrocławiu, 1974-1975 mechanik ortopeda w Dolnośląskim Zespole Rehabilitacyjnym tamże, od 1975 w Warsztatach Ortopedycznych przy Wojewódzkim Zespole Rehabilitacyjnym w Świebodzinie.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Oddziałowej w Warsztatach Ortopedycznych, wiceprzewodniczący KZ przy WZR.

Po 13 XII 1981 współorganizator zbierania składek związkowych, m.in. na rzecz osób represjonowanych, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy, książek. 1988-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Najświętszej Marii Panny w Świebodzinie.

W 1989 przewodniczący MKO „S” Ziemi Świebodzińskiej, współorganizator odtwarzanych struktur zakładowych na terenie gminy, członek KO „S” w Świebodzinie.

Przemysław Zwiernik