Ryszard Nikodem

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Nikodem, ur. 20 III 1942 w Będzinie. Ukończył Technikum Budowlane dla Pracujących w Sosnowcu (1970).

1962-1972 zatrudniony w Zakładzie Przygotowania Rud w Sławkowie, 1972-1983 w Fabryce Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 7 w Sosnowcu, 1979 – X 1980 na kontrakcie w Libii.

Od jesieni 1980 w „S”, członek Prezydium KZ w FSM w Sosnowcu, II-VII 1981 oddelegowany do pracy związkowej w MKZ Katowice w Sekcji Interwencji, w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od VII 1981 członek Prezydium ZR, od IX 1981 wiceprzewodniczący ZR ds. interwencji. Od 1981 w KPN.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach, zwolniony 11 XII 1982; po wyjściu przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. W 1983 kilkakrotnie zatrzymywany na 24 i 48 godz.

Od 1983 na emigracji w USA, 1983-2006 właściciel firmy Richard Nikodem Plumbing w Los Angeles. 1984-1989 współzałożyciel i przewodniczący Komitetu „S” w Los Angeles, organizator pomocy dla emigrantów politycznych z Polski oraz zbiórek pieniędzy na działalność podziemnej „S” w Polsce. W 2006 powrócił do Polski; od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Weronika Rudnicka