Ryszard Skałecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Skałecki, ur. 18 VI 1949 w Solcu Kujawskim. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących ZSB nr 2 w Solcu Kujawskim (1969).

1963-1972 zatrudniony w zakładzie ZREMB w Solcu Kujawskim, 1972-1984 w ZREMB w Tychach.

Od IX 1980 w „S”.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie pracy, 16 XII 1981 zatrzymany i ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. Do 1989 działacz tajnych struktur „S” w zakładzie, kolporter wydawnictw podziemnych w Tychach (m.in. wraz z Franciszkiem Bugno). 21 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 11 VI 1982; 21 XI 1983 aresztowany pod zarzutem udziału w nielegalnym związku, osadzony w AŚ w Katowicach, zwolniony na mocy amnestii 25 VII 1984; w II 1984 zwolniony z pracy w ZREMB Tychy. 1984-1987 zatrudniony w Spółdzielni Juno-Service, 1987-1988 w Rolniczej Spółdzielni Pracy w Dzieszowie. W l. 80. kilkunastokrotnie zatrzymywany, wielokrotne przeszukania mieszkania (ostatnie 11 XI 1988). W II 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Delegatów „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.

1988-1992 zatrudniony w Spółdzielni Usług Wysokościowych Gdańsk, 1992-1995 w Przedsiębiorstwie Usług Technicznych Uniserw w Katowicach. Od 1995 własna działalność gospodarcza.

?