Ryszard Sroka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Sroka, ur. 13 IV 1950 w Nowej Soli. Ukończył ZSZ przy Zakładach Mięsnych w Nisku (1968).

1968-2000 pracownik ZM w Nisku.

W VIII 1980 przewodniczący KS w ZM, od IX 1980 w „S”; przewodniczący, nast. z-ca przewodniczącego KZ, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, członek ZR.

13 XII 1981 po rewizji w mieszkaniu internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, w II 1982 zwolniony; w ZM przesunięty ze stanowiska stanowiska brygadzisty na niższe (o dużo niższych zarobkach). 1982-1983 wykonawca samodzielnych akcji plakatowych i ulotkowych; współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Józefa w Nisku; 1983-1984 drukarz prasy podziemnej, udostępniał własny dom w budowie na drukarnię.

1987-1991 zarobkowo w USA (w ZM na urlopie bezpłatnym). 1992-1994 w „S”, członek KZ w ZM, 1995-1998 z-ca przewodniczącego KZ. 2002-2006 przewodniczący Rady Osiedla nr 6 w Malcach, od 2004 przewodniczący Rady Gospodarczej przy parafii Matki Bożej Królowej Polski tamże. Od 2006 radny Miasta i Gminy Nisko z listy PiS, członek komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Sportu, Rozwoju i Gospodarki.

Jerzy Kopeczek