Ryszard Stanisław Senklewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Stanisław Senklewski, ur. 8 V 1940 we Władkowie. Wykształcenie zawodowe.

1964-1993 pracownik Koszalińskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego Płytolen.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ, delegat na I WZD Regionu Pobrzeże.

Po 13 XII 1981 uczestnik podziemnej grupy drukującej i kolportującej ulotki i prasę podziemną z regionu, organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, w 1988 organizator kolonii dla dzieci strajkujących stoczniowców. 27 XI 1987 zatrzymywany i przesłuchiwany za rozpowszechnianie ulotek przeciwko referendum, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 1 V 1988 uczestnik kontrpochodu w Słupsku, przetrzymywany w RUSW w Słupsku, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 22 VIII 1987 – 13 V 1989 członek MKK „S” Pomorza Środkowego Koszalin – Słupsk.

25 II – 13 V 1989 członek TZR Koszalin – Słupsk, w 1989 członek Koszalińskiego Komitetu Obywatelskiego „S”.

Rafał Marciniak