Ryszard Stanisław Stolarowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Stanisław Stolarowicz, ur. 6 XI 1950 w Elblągu. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, kierunek zarządzanie przedsiębiorstwem (1997).

1969-1991 pracownik Zakładów Mechanicznych im. gen Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu (formierz, suwnicowy, mistrz). 1967-1968 w ZMW; 1970-1972 w Kole Młodzieży Wojskowej. 17 VI 1976 uczestnik strajku w Zamechu.

20-31 VIII 1980 współorganizator strajku rotacyjnego, członek KS w Zamechu, od IX 1980 w „S”; od X 1980 członek KZ w Zamechu.

14 XII 1981 uczestnik strajku w Zamechu, członek KS, otrzymał zakaz wyjazdu za granicę (wpis do dowodu osobistego). 14 XII 1981 – 1988 współzałożyciel (wraz z Antonim Borowskim, Leszkiem Brosiem, Kazimierzem Kalickim, Leszkiem Fedakiem), członek TKZ w Zamechu; 18 XII 1981 na spotkaniu w sali przy kościele św. Mikołaja w Elblągu, współzałożyciel (wraz z ok. 70 przedstawicielami zakładów Elbląga i woj. elbląskiego) lokalnej podziemnej struktury związkowej, określanej następnie jako TZR Elbląg; 1982-1988 po aresztowaniu części działaczy (m.in. Józefa Gburzyńskiego) organizator kolportażu i transportu lokalnych i ogólnopolskich wydawnictw podziemnych; 1984-1986 organizator pracy zespołu redakcyjnego, dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych, drukarz „Biuletynu Informacyjnego” TZR Elbląg, współautor tekstów; współpracownik Edmunda Krasowskiego, Joanny Stasiak, Andrzeja Dębskiego, Anny Szaran, Zdzisława Leszczaka, J. Gburzyńskiego; odbiorcy kolportowanych wydawnictw: Ryszard Kozioł (punkt kolportażowy w prywatnym mieszkaniu), Stanisław Tomusiak, Adam Jaśkiewicz, Wincenty Kiezik, Jan Bereda, Leon Lachowicz, Kazimierz Derkowski, Jerzy Kosacz, Barbara Kurek, Aniela Grudzińska. 12 X 1986 po rewizji w pracy aresztowany, przewieziony do WUSW w Elblągu, od 2 I 1987 przetrzymywany w ZK w Barczewie, od 16 I 1987 w AŚ w Elblągu, 5 II 1987 zwolniony; w I 1987 zwolniony z pracy; II-V 1987 bez zatrudnienia. W VIII 1988 współorganizator strajku znacznej części załogi (głównie odlewni) Zamechu.

Od IV 1989 członek KO w Elblągu, członek Komisji Wyborczej KO przed wyborami 4 VI, współorganizator i uczestnik spotkań przedwyborczych, akcji plakatowych i ulotkowych. XII 1989 – 1993 przewodniczący KZ „S” w Zamechu; 1989–1997 delegat na kolejne WZD Regionu Elbląg, przewodniczący zjazdu, członek ZR, 1990-1991 członek Prezydium ZR na etacie, w „S” do 1997. 1990-1994 radny Miasta Elbląg z listy KO „S”. 1991-1993 dyr. wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu, wojewódzkie biuro pracy. 1991-1998 współzałożyciel PC. 1994-1998 dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Elblągu. 1998-2002 w AWS. 1998-2004 dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu. Od 1999 radny pow. elbląskiego-ziemskiego z listy PiS. Od 2004 prezes Zarządu Północnej Agencji Handlowej Społem Sp. z o.o.

Andrzej Kapuściński