Ryszard Terlecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Terlecki, ur. 2 IX 1949 w Krakowie. 1968-1970, 1972-1976 student historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1976); 1980 doktorat na UJ, 1992 habilitacja w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w Warszawie, od 2002 profesor.

W drugiej połowie l. 60. związany z ruchem hippisowskim. W III 1968 uczestnik wieców studenckich w Warszawie, na wiecach w Krakowie relacjonował przebieg wydarzeń w stolicy; 30 IV 1968 zatrzymany prewencyjnie przed 1 V 1968; w II 1970 w areszcie pod fikcyjnymi zarzutami kryminalnymi; w XII 1970 zatrzymany prewencyjnie przed manifestacjami solidarności studentów Krakowa z robotnikami Wybrzeża, zwolniony po 7 dniach. Wiosną 1976 uczestnik akcji zbierania podpisów pod protestami w sprawie represjonowanych studentów Jacka Smykały i Stanisława Kruszyńskiego; 1976-1980 prowadził kilka grup samokształceniowych i niezależnych obozów dla nauczycieli, studentów i licealistów. Od 1977 pracownik naukowy Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w Krakowie. We IX 1977 kolporter „Komunikatu” KOR/KSS KOR w Krakowie, organizator zbiórki pieniędzy na pomoc dla robotników Radomia i Ursusa; od 1977 współpracownik SKS, autor podziemnego pisma „Indeks”; pomysłodawca i współautor (z Waldemarem Czyżem, Januszem Tadeuszem Nowakiem, Zbigniewem Solakiem i Adamem Zagajewskim) kilkakrotnie wznawianego niezależnego opracowania Czego nie ma w podręcznikach? (Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, Kraków 1980); w VIII 1980 współorganizator akcji informacyjnej w Krakowie i zbierania podpisów pod apelami poparcia dla strajkujących na Wybrzeżu.

Od IX 1980 w „S”. Od I 1981 wykładowca w działającej przy MKZ, następnie ZR Małopolska Wszechnicy Robotniczej.

Po 13 XII 1981 przez 3 tyg. w ukryciu, 17 XII 1981 uczestnik demonstracji na Rynku Głównym w Krakowie. Od III 1982 uczestnik niezależnych akcji oświatowych: wykładowca historii w kościołach, w KIK, m.in. w Krakowie, Gliwicach, Opolu, Rzeszowie, Przemyślu, Nowym Sączu, od 1984 w ramach Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; autor w pismach podziemnych, m.in. w „Solidarności Narodu”, „Polityce Polskiej”, „Małej Polsce”, „Solidarności Rolników”, „Krytyce”, „Robotniku Polskim”, a także w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Przeglądzie Katolickim”; 1983-1989 członek redakcji podziemnego pisma „Arka”. W VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach. Wiosną 1989 współzałożyciel, redaktor podziemnego dwutygodnika „Świat”. Kilkakrotnie zatrzymywany, przeszukiwany.

W 1989 uczestnik kampanii przed wyborami 4 VI 1989. Od 1985 wykładowca na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, od 1999 w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, 2003-2007 prorektor. 1990-1992 współzałożyciel, z-ca redaktora naczelnego dziennika „Czas Krakowski”. 1991-1992 członek władz krajowych Koalicji Republikańskiej, 1992-1997 przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Partii Chrześcijańskich Demokratów. 1995-1998 przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków. 1996-1998 redaktor naczelny dziennika „Nowiny” w Rzeszowie. 1996-2004 wykładowca UJ. 1997-2000 w SKL, członek Rady Krajowej. Radny Miasta Krakowa: 1998-2002 z listy AWS, 2006-2007 z listy PiS. 2001-2005 naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, 2006-2007 dyr. Oddziału krakowskiego IPN. Od 2003 wykładowca historii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Od 2007 poseł RP z listy PiS, członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także Kultury i Środków Przekazu. Od 2008 w PiS, od 2011 członek Komitetu Politycznego. Publicysta m.in. „Nowego Świata”, „Ładu”, „Gościa Niedzielnego”, „Rzeczpospolitej”, „Naszego Dziennika”, „Dziennika Polskiego”, „Nowej Gazety”, „Naprzeciw”, „Głosu. Tygodnika Nowohuckiego”.

Autor m.in. Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii (1990), Dyktatura zdrady. Polska w 1947 roku (1991), Uniwersytet Latający i Towarzystwo Kursów Naukowych 1977-1981 (2000), Profesorowie UJ w aktach UB i SB (2002), Historia wychowania. Wiek XIX i XX (współautor, 2005), Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990 (2007), „Solidarność”. Dekada nadziei 1980-1989 (2010).

1976 – 16 XI 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Adam; 16 IV 1986 – I 1988 przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Myśliciel; 19 I 1988 – 31 XII 1989 przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Arka.

Martyna Skrzypczak, Sławomir Chmura