Ryszard Waldemar Lange

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Waldemar Lange, ur. 3 V 1940 w Grodnie, zm. 10 XI 1995 w Elblągu. Ukończył Studium Nauczycielskie w Gdańsku (1961), Wyższe Studium Nauczycielskie na Uniwersytecie Gdańskim, sekcja matematyczno-przyrodnicza (1972); absolwent UG, kierunek matematyka (1986), Podyplomowego Studium Matematyczno-Informatycznego na UG (1988).

1961-1975 nauczyciel w SP nr 18 w Elblągu, w 1976 w SP nr 15 tamże, 1976-1981 w II LO im. Kazimierza Jagiellończyka tamże. 1961-1980 w ZNP.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Koła w II LO i Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania w Elblągu, członek KKK POiW; 15 XI 1980 uczestnik strajku okupacyjnego nauczycieli w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg, członek ZR, do IX 1981 sekretarz; VIII-XII 1981 etatowy pracownik Prezydium ZR; delegat na I KZD.

13-20 XII 1981 w ukryciu na plebanii kościoła św. Mikołaja w Elblągu; 21 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 18 III 1982 zwolniony. 1982-1985 nauczyciel w SP nr 12 w Elblągu, 1985-1991 ponownie w II LO tamże.

Od 1989 członek Koła „S” w II LO, ponownie przewodniczący MKPOiW w Elblągu, do 1995 delegat na kolejne WZD Regionu Elbląg. 1989-1990 członek KO w Elblągu. Od 1991 na emeryturze, którą zawiesił.

Laureat nagrody Ministra Oświaty i Wychowania (1974).

Tadeusz Chmielewski