Sławoj Michał Kigina

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Sławoj Michał Kigina, ur. 25 IX 1950 w Januszkowicach k. Oleśnicy. Ukończył Technikum Budowlane w Kołobrzegu (1982).

1967-1970 pracownik Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Legnicy, 1972-1984 Kombinatu Budowlanego w Kołobrzegu. Od 1979 kolporter prasy niezależnej.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodniczący KZ w KB; w X 1980 sygnatariusz porozumień płacowych z ministrem budownictwa w Gdańsku; w 1981 członek Komisji Budownictwa przy KK.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, kolporter ulotek. W V 1982 zatrzymany na 48 godz. 2 XI 1982 – II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n. Wisłą, 11 XI 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej. Od 1984 własna działalność gospodarcza; zwolniony za to z pracy w KB.

Od 1989 członek KO w Kołobrzegu, 1992-1993 w PC, następnie w Przymierzu Polskim, RdR, ZChN; 1998-2002 radny Pow. Kołobrzeskiego z listy AWS. Członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin.

Do 5 IX 1984 rozpracowywany przez p. V RUSW w Kołobrzegu w ramach KE krypt. Elektryk.

Rafał Marciniak