Sławomir Bogdan Najnigier

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Sławomir Bogdan Najnigier, ur. 19 IV 1958 roku w Kowarach k. Jeleniej Góry. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Podstawowych Problemów Techniki (1983).

1977-1980 działacz SKS, organizator SKS na Politechnice Wrocławskiej, w 1979 rzecznik; redaktor wydawnictw niezależnych SKS we Wrocławiu: 1978-1980 „Podaj dalej”, 1979-1980 „Akademickiego Pisma Informacyjnego”, w 1979 „Zgrzytu” i „Interim”. Od 1978 kilkanaście razy zatrzymywany na 48 godz., wielokrotnie przesłuchiwany.

1980-1984 działacz NZS, założyciel i I przewodniczący TKZ NZS we Wrocławiu, współtwórca NZS na PWr. Represjonowany na uczelni, często wzywany na rozmowy ostrzegawcze i komisje dyscyplinarne na Politechnice. Od 1980 redaktor pisma NZS we Wrocławiu „No więc”, od XII 1980 legalnych „Komunikatów Politechniki Wrocławskiej”. W II 1981 uczestnik strajków studenckich w Łodzi ws. legalizacji NZS oraz w III 1981 i XI/XII 1981 we Wrocławiu. W IV 1981 delegat na Zjazd Krajowy NZS w Krakowie. Od VII 1981 współpracownik pisma ZR „S” „Z dnia na dzień”.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 24 XII 1981 w Grodkowie, po organizacji buntu 31 XII 1981 przewieziony prewencyjnie na kilka dni do Brzegu, 23 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu działacz podziemnego NZS, współpracownik RKS i „Solidarności Walczącej”. 1984-1989 członek Dolnośląskiej Rady Edukacji, uczestnik działalności edukacyjnej, samokształceniowej i wydawniczej.

W 1989 ukończył Akademię Ekonomiczną, Wydz. Gospodarki Narodowej (absolutorium). 1989-1990 wiceprezes i prezes spółki z o.o. Intelcons. 1990-1992 członek zarządu Miasta Wrocławia. 1992-1993 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 1994-1997 wiceprezydent Wrocławia. 1994-2001 członek UW w Radzie Regionalnej i Krajowej, następnie PO (w Radzie Krajowej od 2004). Od 1995 prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. 1997-2000 prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju miast. 1998-2002 w Sejmiku Wojewódzkim woj. dolnośląskiego. 2000-2002 pełnomocnik prezesa KGHM Polska Miedź SA ds. inwestycji infrastrukturalnych w Regionie. 2002-2007 wiceprezydent Wrocławia.

Autor publikacji i broszur z dziedziny samorządu lokalnego i nieruchomości.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

29 II 1979 – 23 VII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Daltoniści; 20 XII 1985 – 30 IV 1990 przez Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Dyrektor.

Maciej Olejniczak