Sławomir Janicki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Sławomir Janicki, ur. 28 IX 1948 w Radomiu. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii; od 1977 doktor nauk matematycznych.

1971-1995 pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej.

Od 1980 w „S”, przewodniczący KZ; członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; zaangażowany w prace Wszechnicy Związkowej.

13 XII 1981 – 21 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie i w Lublinie. 1981-1989 działacz podziemnych struktur „S”, najpierw na PL, następnie w TZR Środkowo-Wschodniego (odpowiedzialny za kontakty z zachodnimi związkami zawodowymi).

W 1990 delegat na II KZD, członek Prezydium Zjazdu. 1990-1991 prezydent Lublina. 1990-1995 w PC, od 1993 prezes Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie, członek Zarządu Głównego i Naczelnej Rady Politycznej. 1992-1993 członek ZR Środkowo-Wschodniego. Jesienią 1993 jeden z inspiratorów powstania Lubelskiej Federacji Centroprawicy. 1994-1998, 2002-2006 radny Miasta Lublin. 1995-1998 pracownik NIK w Lublinie. 1997-2004 członek RS AWS. 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. 1998-1999 prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie. W 2004 przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Partii Centrum. Od 2007 prezes Zarządu Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

1970 – 15 IV 1976 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach KE krypt. Pastor; 1981-1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Fizyk, zdjęto z ewidencji 26 IX 1984.

?