Sławomira Leśniak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Sławomira Leśniak, ur. 29 XII 1953 w Koninie. Absolwentka Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Instytut Telekomunikacji i Elektroniki (1976), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1996) oraz studiów podyplomowych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2001) i Uniwersytecie Rzeszowskim (2006).

1976-1978 starszy inspektor w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Koninie, 1979-1982 w WUT w Krośnie.

Od XI 1980 w „S”; od 1981 wiceprzewodnicząca KZ w WUT; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie, członek Prezydium ZR, oddelegowana do pracy w ZR (skarbnik).

15 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Nisku, następnie w Gołdapi, zwolniona 29 IV 1982; zwolniona z pracy. Od jesieni 1982 członek RKW „S” Regionu Podkarpacie; od VIII 1982 w kontakcie z francuską organizacją Association de Soutien a Solidarité wspierającą podziemne struktury „S”. Współorganizatorka wykładów dla środowiska opozycyjnego w Haczowie i (z mec. Karolem Hylińskim) pomocy dla represjonowanych (m.in. zbierała informacje). Od 1984 członek Komisji Charytatywnej przy kościele Świętej Trójcy w Krośnie (Fara).

W IV 1989 skarbnik KO „S” w Krośnie. 1989-1990 ponownie w WUT w Krośnie. Od XII 1990 współzałożycielka UD w Krośnie, działaczka Rady Regionalnej. Od 1990 nauczycielka w ZSZ, następnie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie; 1993-2001 prowadziła finanse Biura Poselskiego Jerzego Osiatyńskiego. 1999-2000 odpowiedzialna za obsługę finansową Funduszu Małych Projektów (SPF), realizowanego ze środków UE przez Sekretariat Euroregionu Karpackiego. Od 2006 dyr. ZSP nr 2 w Krośnie.

1981-1983 rozpracowywana przez Wydz. IIIA KW MO w Krośnie w ramach SO krypt. Obrońca; 1982-1986 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krośnie w ramach KE krypt. Drucik; 1985-1990 przez Wydz. III WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Sekta.

Stanisław Fryc